Saturday, 12 February 2011

Haasteita

Uuden oppiminen on työläs prosessi. Itsekritiikkini ei kestä epäonnistuneita lopputuloksia.

No comments:

Post a Comment